cm1ChangeMat

 

למה ChangeMat ?

כי אין תוכנה שמסוגלת לכל אלה – לאור נסיון מוכח של 14 שנות הפעלה על ידי מאות משרדי חלפנות:

 

·      הכוונה מלאה למילוי נתונים עבור דרישות כל רשויות החוק.

·      התוכנה מאושרת לשימוש כ"ספר קופה" לפי דרישות פקודת מס הכנסה.

·      הכנה ודיווח לרשות איסור הלבנת הון.

·      עדכון שוטף של התוכנה לפי התפתחויות השוק ודרישות הרשויות.

·      שירות מהיר, מדוייק יעיל ומידי לפנית לקוחות.

·      מחיר דמי השירות השנתיים כולל גם ביטוח תוכנה ועדכון גרסאות.

·      מסוף גביה מול כרטיסי אשראי – אינטגרלי בתוכנה.  *

·      תוספת לניכיון שיקים.  *

·      ניהול סניפים, ללא הגבלה.

·      עבודה מלאה ברשת, למקבץ קופות על אותה מערכת.

·      עובדת ביעילות בכל מערכות ההפעלה.

·      שוברי המרה באנגלית ובעברית באופן אוטומטי.

·      ניהול מכשירים חיצוניים (קורא מספרי שטרות, לוח תצוגה אלקטרוני, מדפסת צרה -כמו קופה רושמת)

·      מימשק Windows במקביל למימשק Dos.

·      בקרת שיקים מוגבלים לפי קובצי בנק ישראל.

·      קריאת שערי מטבע מבנק ישראל, וחישוב שערי מכירה וקניה לפי תבניות משתמש.

 

 

* בתשלום נוסף