cm1ChangeMat

 

ציוד להפעלת דלפק המרה (דרישות מינימום)

 

לקופה אחת באתר: הציוד המוצע הוא המינימום ההכרחי.

מחשב:  סטנדרטי.

            זכרון 4Gb  או יותר

כונן אחר לגיבוי – JAZZ ZIP ,  Disk On Key וכו' בתנאי שיזדהה במערכת ההפעלה באות(A,B וכדומה)

            דיסק מינמאלי GB 100 (תחנה ברשת חייבת דיסק קשיח). 

            עכבר.

 

            מקלדת

            מערכות הפעלה 10,8,XP, windows7.   

אל פסק - מינימום V320, עדיף V520.

מדפסת-  אפשר גם להשתמש במדפסת 40 טור – כמו של קופה רושמת.

צריך גם מדפסת רחבה יותר (4A) לדוחות

 

 

אם מופעלת יותר מקופה אחת באתר:

j0251247שרת רשת - שרת windows  כלשהו  או Linux.

חיבורי מחשבים פיזיים ולא wireless למהירות בעבודה

אל פסק - מכשיר אל פסק בהתאם למספר המחשבים ברשת עם חיבור אתרעה לרשת.

 

תחנות עבודה:

תחנת עבודה - כמו במפרט מחשב בודד לעיל בתוספת כרטיס רשת