לכבוד                                                                                        נא לשלוח טופס לכל מחשב

ענבל חברה לעבוד נתונים בע"מ

באמצעות פקס: 02-5333497           

                                   הזמנת תוכנה ChangeMat

שם המזמין:

 

טלפון אישי:

איש קשר בעסק:

שם רשמי של משרד ההמרה:

מס' סניף (אם למשרד יש סניפים נוספים)

 

מען של משרד ההמרה: (כולל עיר ומיקוד)

מען נוסף של משרד המרה אם יש:

דוא"ל:

טלפון:

פקס:

טלפון נוסף:

מספר חברה/זהות:

נרשמתי ברשם נותני שירותי מטבע:  *  כן         לא

 

אם כן מספר סניף כפי שרשום בתעודה:

אם כן מספר תעודה:

מחרוזת זיהוי – רשות לאיסור הלבנת הון:

 

 

1.        אני בעל הפרטים שלעיל, מזמין בזאת תוכנת ChangeMat לניהול משרד המרה.

    * כולל נכיון שיקים

              * ללא נכיון שיקים

2.        אני יודע ומסכים כי התוכנה יכולה לשמש רק למחשב אחד, וכל שימוש מעבר למחשב אחד אינו מותר,  והוא 

       מהווה פגיעה בזכויות היוצרים שלכם, אלא אם נעשה הדבר באישורכם בכתב, ולכן אני מתחייב שלא להעתיק או 

       להתקין את התוכנה במחשבים נוספים ללא אישורכם בכתב.

3.        ידוע לי כי התוכנה תסופק מידית באמצעות תוכנת תקשורת. וכי תוך ימים ספורים תשלח אלי בדואר חשבונית מס.

·         למחשב מערכת הפעלה   _________________.

שילמתי את מחיר התוכנה באחת משתי הדרכים הבאות:

O הפקדתי לחשבונכם את מלוא הסכום, (מצורף בזה טופס הפקדה/העברה בנקאית.)

O הפקדתי לחשבונכם דמי קדימה של ___________ ₪ (מצורף בזה טופס הפקדה/העברה בנקאית.)       

 יתרת הסכום ב______ שיקים כ"א על סך ___________ (מדי חודש, מיום תאריך ההפקדה) לפקודת ענבל בע"מ 

שלחתי לפי הכתובת: ענבל בע"מ, מושב בית זית 42, מיקוד 90815.

                                                                                                ב ב ר כ ה                                    

 

חשבון הבנק להפקדה:

בנק הפועלים 12

סניף הראל 448

חשבון מספר 115220

ע"ש ענבל – חברה לעבוד נתונים בע"מ

 

 

               (חתימה הכרחית)