לכבוד                                                                                       נא לשלוח טופס לכל מחשב

ענבל חברה לעבוד נתונים בע"מ

באמצעות פקס: 02-5333497

 

הזמנת תוכנה ChangeMat                                    

שם המזמין:

 

טלפון אישי:

מספר סניף (אם יותר מאחד):

שם רשמי של משרד ההמרה:

 

מען של משרד ההמרה: (כולל עיר ומיקוד)

מען נוסף של משרד המרה אם יש:

 

טלפון:

פקס:

טלפון נוסף:

מספר חברה/זהות:

נרשמתי ברשם נותני שירותי מטבע:  *  כן      *   לא

 

אם כן מספר תעודה:

מחרוזת זיהוי – רשות לאיסור הלבנת הון:

 

האם להוסיף נכיון שיקים?

*  כן      *   לא

 

אני בעל הפרטים שלעיל, מזמין בזאת תוכנת ChangeMat לניהול משרד המרה.   

אני יודע ומסכים כי התוכנה יכולה לשמש רק למחשב אחד, וכל שימוש מעבר למחשב אחד אינו מותר, והוא מהווה פגיעה בזכויות היוצרים שלכם, אלא אם נעשה הדבר באישורכם בכתב, ולכן אני מתחייב שלא להעתיק או להתקין את התוכנה במחשבים נוספים ללא אישורכם בכתב.

ידוע לי כי התוכנה תסופק מידית באמצעות האינטרנט ותוכנת תקשורת TeamViewer הניתנת להורדה מאתר teamviewer.com סעיף Join a Session שמתחת ל- Start Full Version (אין צורך בגרסה מלאה).

          למחשב מערכת הפעלה  Windows 7 32b (32 סיביות)

     שילמתי את מחיר התוכנה באחת משתי הדרכים הבאות:

o   הפקדתי לחשבונכם דמי קדימה של ___________ ש"ח (מצורף בזה טופס הפקדה/העברה בנקאית.)      

יתרת הסכום תשולם ב____ שיקים כ"א על סך ___________ (מדי חודש, מיום תאריך ההפקדה) לפקודת ענבל בע"מ שלחתי לפי הכתובת: ענבל בע"מ, מושב בית זית 42, מיקוד 90815.

o   הפקדתי לחשבונכם את מלוא הסכום, (מצורף בזה טופס הפקדה/העברה בנקאית.)

 

חשבון הבנק להפקדה:

בנק הפועלים (12)

סניף בית דגן (667)

חשבון מספר 15221

ע"ש ענבל – חברה לעבוד נתונים בע"מ

                             ב ב ר כ ה

                       (חתימה הכרחית:)